Two businessman shaking hands

۶ روش آداب و معاشرت که زندگی را زیباتر می کند

۱- دست بدهید:

مردم معمولا به هنگام برخورد اولیه به هم دست می دهند. دست دادن یکی از اصول اولیه آداب معاشرت می باشد. همیشه با دیگران مودبانه سلام و احوال پرسی کنید.

۲- موبایل خود را کنار بگذارید:

شاید در جمعی هستید و اتفاق ضروری افتاده است اما بیشتر اوقات، مردم فقط در حال استفاده از موبایل برای مواقع غیر ضروری هستند. بسیار پسندیده است که برای مدتی که در کنار خانواده و جمعی از دوستان هستید به موبایلتان نگاه نکنید و از بودن در کنار جمع لذت ببرید. سعی کنید بیشتر با دوستان و خویشاوندان معاشرت کنید.

۳- اظهار همدردی با دوستان:

اگر کسی از دوستان شما عزیزی را از دست داده است و یا ناراحتی و غمی دارد برای او حتما زمان بگذارید، یادداشتی برای او بنویسید تا او بداند شما هم در غم او شریک هستید.

۴- در را نگه دارید:

فرقی نمی کند که شما چه سمتی دارید یا چه کسی هستید خانم هستید یا آقا، یکی از آداب معاشرت این است که شما برای شخصی که پشت سر شماست در را نگهدارید. فرقی نمی کند که شما اول از در رد شوید یا شخص دیگری، مهم این است که کسی که اول از در رد می شود در را نگه دارد.

۵- خودتان را معرفی کنید:

چه در مراکز عمومی اجتماع چه در قرار کاری، اگر با کسی چشم در چشم می شوید و با او قرار دارید حتما خودتان را معرفی کنید.

۶- خوش قول باشید:

منتظر گذاشتن کسی اصلا کار خوبی نیست و کاملا رد شده است. در واقع بدقولی نوعی دزدی زمان از دیگران است. تصور کنید که شما اولین نفر در مطب دکتر هستید اگر شما ۱۰ دقیقه دیر برسید تمام نظم آن روز و سایر بیماران را بهم میزنید.