perfect-host

میزبانی کامل باشیم!

بعنوان یک میزبان خوب باید مواردی را رعایت کنید تا مهمانان از بودن در منزل شما احساس راحتی داشته باشند.

  • به عنوان میزبان، با مهمانان خود به گرمی رفتار کنید.

از درد و غم، بیماری و گرفتاریهای روزمره خود برای مهمانان داستان نسازید.

  • خوشرو باشید و سخت نگیرید

اگر اتفاق غیرمنتظره ای از قبیل ریختن لیوان شربت، یا غذا روی رومیزی ریخت، اگر می‌خواهید که میزبان خوبی باشید، باید به خودتان نهیب بزنید که این اتفاق قطعا ناخواسته بوده و نگذارید مهمانتان در خجالت‌ و شرمندگی بماند.

زود رومیزی را عوض کنید، همه چیز را عادی جلوه بدهید و صحبت را به سمت دیگری بکشید یا حتی از در خنده و شوخی وارد شوید و بگذارید همه حاضرین به آسانی از کنار ماجرا بگذرند. فراموش نکنید که این لحظه‌های با هم بودن بر نمی‌گردند.

  • مهمانانتان را متناسب با شرایط هم دعوت کنید.

بهتر است کسانی را که در یک روز به یک مهمانی دعوت می کنید از نظر سن و سال، تحصیلات، موقعیت اجتماعی، عقاید و سایر ویژگی‌های اینچنینی با یکدیگر هماهنگ باشند. اینگونه، هم مهمانانتان احساس راحتی بیشتری خواهند کرد، هم خودتان بهتر می‌توانید مجلس را اداره کنید.

  • از مهمانانتان کار نکشید.

بگذارید مهمانان در خانه شما راحت باشند و از آنها به محض اینکه به منزل شما می آیند کار نکشید، سعی کنید کارهایتان را طوری برنامه ریزی کنید که تا قبل از رسیدن مهمانان همه آنها را انجام داده باشید.

  • بچه ها را فراموش نکنید

میزبان خوب به بچه‌های مهمانانش هم فکر می‌کند. چند بازی کودکانه آماده کنید، مثلا می‌توانید چندین بازی گروهی تدارک ببینید و از بچه‌های حاضر در مهمانی بخواهید با نظارت خودتان در آن شرکت کنند و به آنها جایزه بدهید. حتما از خوراکی‌های مورد علاقه بچه‌ها نیز تهیه کنید.

  • بابت هدیه‌ای که برایتان آورده اند تشکر کنید.

اگر مهمانان برای شما هدیه‌ای آوردند، هر چقدر هم که هدیه‌شان ساده یا ارزان بود، شما به عنوان یک میزبان خوب فقط باید به انگیزه مثبتی توجه کنید که در پشت هدیه دادن، پنهان است. حسابی تشکر کنید و هدیه را با روی باز بپذیرید و جلوی مهمانان هدیه را باز کنید.