hapiness

راه های شاد زیستن

شاد بودن یک انتخاب است، هنری دیوید توری در جایی گفته است: “شادی مانند پروانه است، هر چه آن را تعقیب کنید، او از شما دوری می کند اما اگر توجهتان را به چیزهای دیگری پرت کنید، آن به آرامی بر روی شانه شما خواهد نشست.”

شادی فقط با کار کردن روی کارایی مغز امکان پذیر می باشد. با دوری از احساست منفی از قبیل بدبینی، خشم و تنفر و همچنین تمرین کردن و تقویت کردن احساسات خوب و افکار خوش بینانه حاصل می شود، ما می توانیم احساس های مثبت از قبیل همدردی، صبوری و متانت و حق شناسی را در خود پرورش دهیم.

افکارتان را تغییر دهید: 

بیشتر افراد تمایل به این دارند که تجربه های منفی شان را مرور کنند و به خاطر بسپارند، گرچه با توجه به سازگاری و توانایی تمرکز و مسلط شدن به امور، شما می تونید عملکرد مغز و روح را تغییر دهید.

در جهت تقویت و افزایش تمرکز حواس تمرین کنید: 

برای افزایش تاثیر شادی بر روی ذهن و بدن، افکار مثبت، آهنگ زیبا و جملات انرژی زا زمزمه کنید.

مدیتیشن کنید:

دعای شکرگذاری، یوگا و تایچی انجام دهید.

به دیگران کمک کنید:

با کمک کردن به دیگران در واقع به خودتان کمک کرده اید تا زندگی شادتری داشته باشید. همیشه کمک کردن خالصانه و بدون توقع احساس خیلی خوبی به خود شخص القا می کند.

لحظات خوبتان را ثبت کنید:

عکس بگیرید، فیلم کوتاه بگیرید، یادداشت زیبا از لحظات خوبتان بردارید و آنها را نگاه کنید و شکرگزار باشید. از لحظات کوچک خاطرات زیبایی بسازید و اینگونه مغز شما یاد میگیرد که حتی بوسیله چیزهای کوچک شادتر باشد و آنها را به خاطرات زیبا و به یاد ماندنی تبدیل کند.

همیشه لبخند بزنید و شکرگزار باشید:

لبخند بزنید، شعرهای شاد بخوانید. از لفظ متشکرم استفاده کنید. از دیگران به خاطر کاری که برای شما انجام میدهند همیشه تشکر کنید.

به دنبال شادی باشید:

از قدیم گفتن به هر سمتی که بروی، همون به شما برمیگرده یا به عبارتی دیگر از هر دستی بدی از همان دست برمی گرده. پس به دیگران خوبی کنید تا انرژی مثبت آن به شما برگردد.

خوشبین باشید:

خوش بین بودن چیزی فراتر از انتظارات و افکار مثبت است. در واقع راهی برای تفسیر وقایعی است برای آنچه برای شما اتفاق می افتد. بدبینی همه دنیا را در کل غیرقابل تغییر می بیند. کسی که بدبین است همه چیز را کلی می بیند و همیشه این عبارات را تکرار می کند: همه چیز غیرقابل تحمل است، من نمی توانم چیزی را تغییر دهم، همه چیز تقصیر من است. اما خوشبینی یعنی اینکه تغییر خودت و دنیای اطراف خودت و همه چیز محدودتر و قابل انعطاف تر است.

هدف داشته باشید:

مثبت فکر کردن یک جز مهمی از عزت نفس و رضایت کلی از زندگی است. خوش بینی همچنین روابط شخصی و کاری شما را بهتر می کند. برای خود هدفی مشخص کنید و در راستای به آن رسیدن تلاش کنید و انگیزه برای زندگی از ملزومات شاد زیستن است.