blind-man

بازی – تعقیب صدا با چشم بسته

این یک بازی خیلی قدیمی و معروف می باشد که در همه جای دنیا این بازی مرسوم هست، برای تقویت گوش و تمرکز بسیار مفید است و برای کودکان بسیار هیجان انگیز می باشد.

چیزی که برای شروع بازی احتیاج دارید فقط یک چشم بند و فضای باز و امن است که کودک شما در امان باشد و خطراتی از قبیل خوردن به لبه تیز یا پرت شدن از جایی او را تهدید نکند.

نحوه بازی:

نحوه بازی به دو صورت جمعی و فردی می تواند متفاوت باشد اگر در جمعی هستید که کودکان زیادی هستند مثلا در جشن تولد، می توانید این بازی را انجام دهید و این بازی کلی هیجان و شادی به جشن شما می دهد.

نحوه بازی جمعی:

یکی از کودکان را برای شروع انتخاب کنید با یک چشم بند چشمان او را ببندید، او را دور خود بچرخانید تا کمی موقعیت خود را فراموش کند. بعد از آن بخواهید که یکی از کودکان دیگر حاضر در جمع را پیدا کند، به دیگر کودکان بگویید دور او حلقه بزنند و کمی حرکت کنند، یک شعری را دسته جمعی با هم بخوانند و کودکی که چشمانش بسته است سعی کند کودک مورد نظر را از طریق صدا تشخیص دهد. یا می توانید که از کودکان بخواهید بدون سر و صدا بایستند و کودکی که چشمانش بسته است با لمس صورت و موهای فرد مورد نظر، او را تشخیص دهد.

نحوه بازی فردی:

اگر فقط شما و کودتان هستید و می خواهید او را سرگرم کنید، چشمان او را ببندید، شی ای را در منزل جابجا کنید و به او بگویید دنبال چه هستید، با ضربه به میز به او دور شدن و نزدیکه شدن به شی مورد نظر را به او بفهمانید، اگر به شی نزدیک می شود صدای ضربه تند تر شود و اگر از شی دور شد صدا آهسته تر شود.